Co nabízíme

"Jsme specialisté na rychlé oddlužení. Pomohli jsme již stovkám rodin i jednotlivců. Pomůžeme i Vám."

Oddlužení Konkurzy Prodej majetku

KSLB 57 INS 20174 / 2019 - Jana Gabrielová, Prodej majetku mimo dražbuDatum konání:
3.8.2021
Datum ukončení:
6.9.2021

Plzeňská insolvenční, v.o.s., insolvenční správce dlužnice Jany Gabrielové vyhlašuje na základě Usnesení KS v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 20174/2019-B-15 výběrové řízení na prodej níže specifikovaného majetku paní Jany Gabrielové v insolvenčním řízení č.j. KSLB 57 INS 20174/2019, mimo dražbu.

  1. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/80 parcela č. 270/114 o výměře 1623 m² - orná půda, zemědělský půdní fond, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/80 parcela č. 270/218 o výměře 174 m² - orná půda, zemědělský půdní fond. Obě nemovitosti jsou zapsané na LV č. 860 vedeném  Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat. prac. Kutná Hora, pro katastrální území Bláto, obec Uhlířské Janovice. (Zapsáno jako položka č. 1 v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 14.1.2020 - Dokument B-5)
  2. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 parcela st. 94 o výměře 615 m² - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Bláto č.p. 13, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 94 spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 parcela č. 238 o výměře 700 m² - zahrada, zemědělský půdní fond. Obě nemovitosti jsou zapsané na LV č. 10008 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat. prac. Kutná Hora, pro kat. území Bláto, obec Uhlířské Janovice. (Zapsané jako položka č. 2 v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 14.1.2020 - Dokument B-5)

Podmínky prodeje:

  1. zpeněžení proběhne formou přímého prodeje nejvyšší nabídce
  2. kupní cena bude uhrazena nejpozději při uzavření kupní smlouvy