Co nabízíme

"Jsme specialisté na rychlé oddlužení. Pomohli jsme již stovkám rodin i jednotlivců. Pomůžeme i Vám."

Oddlužení Konkurzy Prodej majetku

KSPA 71 INS 16111 / 2023, Zdeněk Damek a Vlasta Damková – prodej majetku mimo dražbuPlzeňská insolvenční, v.o.s., insolvenční správce dlužníků Zdeňka a Vlasty Damkových vyhlašuje výběrové řízení na prodej níže specifikovaného nemovitého majetku mimo dražbu:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcelní č. 607/1 (trvalý travní porost) o výměře 8 650 m² a na pozemku parcelní č. 608/1 (trvalý travní porost) o výměře 5 417 m², vše zapsáno na LV č. 44 pro obec a katastrální území Kameničky u KÚ pro Pardubický kra, Katastrální pracoviště Chrudim za min. kupní cenu 162.000,- Kč

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcelní č. 721/11 (lesní pozemek) o výměře 8 909 m² zapsaný na LV č. 96 pro obec a katastrální území Svratka u KÚ pro  Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, za minimální kupní cenu 84.000,- Kč.

Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy. Nabídky zasílejte na e-mail: info@pl-insolvencni.cz