Co nabízíme

"Jsme specialisté na rychlé oddlužení. Pomohli jsme již stovkám rodin i jednotlivců. Pomůžeme i Vám."

Oddlužení Konkurzy Prodej majetku

KSPH 68 INS 8447 / 2014 Jaroslava Krylová - prodej 1/4 ideálního spoluvlastnického podíluDatum konání:
18.4.2019
Datum ukončení:
20.5.2019

Plzeňská insolvenční, v.o.s., insolvenční správce dlužnice Jaroslavy Krylové vyhlašuje na základě Usnesení KS v Praze č.j. KSPH 68 INS 8447/2014-B-20 výběrové řízení na prodej níže specifikovaného majetku paní Jaroslavy Krylové v insolvenčním řízení č.j. KSPH 68 INS 8447 / 2014, mimo dražbu.

1/4 ideálního spoluvlastnického podílu nemovitosti č. parc. st. 103 se všemi součástmi a příslušenstvím, především stavbou č. p. 117, nemovitosti č. parc. 56/3 se všemi součástmi a příslušenstvím, nemovitosti č. parc. 560/11 se všemi součástmi a příslušenstvím a nemovitosti č. parc. 947 se všemi součástmi a příslušenstvím, to vše v k.ú. Cerhovice, obec Cerhovice, zapsáno na LV č. 127 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

Podmínky prodeje:

  • prodej zájemci, který učiní nejvyšší nabídku
  • úhrada kupní ceny předem nebo při podpisu písemné kupní smlouvy na účet IS
  • nabídky zasílejte do 20.5.2019 e-mailem na adresu jarmila.sedlackova@pl-insolvencni.cz
  • IS neprodá bez souhlasu soudu věci osobám uvedeným v ust. § 295 IZ
  • IS může odmítnout všechny nabídky

Náležitosti nabídek: jméno a příjmení zájemce nebo název firmy, adresa trvalého bydliště nebo sídlo firmy, nabídková cena