Co nabízíme

"Jsme specialisté na rychlé oddlužení. Pomohli jsme již stovkám rodin i jednotlivců. Pomůžeme i Vám."

Oddlužení Konkurzy Prodej majetku

KSPL 65 INS 11230 / 2015, Martin Mach - prodej 1/8 pozemku p.č. 108 - Janovice n. ÚhlavouPlzeňská insolvenční, v.o.s., insolvenční správce dlužníka Martina Macha vyhlašuje na základě Pokynu zajištěného věřitele GE Money Auto, s.r.o., IČ: 60112743 se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, výběrové řízení na prodej níže specifikovaného majetku pana Martina Macha v insolvenčním řízení č.j. KSPL 65 INS 11230 / 2015, mimo dražbu.

Jedná se o část nemovitosti ve výši 1/8 ve vlastnictví dlužníka : pozemek parc. č. 108 o výměře 1359 m², trvalý travní porost, zapsán na LV č. 1036 pro K.ú. Janovice nad Úhlavou, obec Janovice nad Úhlavou u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Podmínky prodeje:

  • přímý prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce, minimálně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem - t.j. 25.660,-Kč
  • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
  • kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s převodem nemovitých věcí.

Své nabídky zasílejte na e-mailovou adresu: jarmila.sedlackova@pl-insolvencni.cz. Náležitosti nabídek: jméno a příjmení zájemce nebo název firmy, adresa trvalého bydliště nebo sídlo firmy, nabídková cena

Znalecký posudek.pdf