Co nabízíme

"Jsme specialisté na rychlé oddlužení. Pomohli jsme již stovkám rodin i jednotlivců. Pomůžeme i Vám."

Oddlužení Konkurzy Prodej majetku

KSPL 56 INS 5949 / 2016 - Veronika Horová, prodej nemovitostiDatum konání:
19.10.2020
Datum ukončení:
30.11.2020

Insolvenční správci nabízí k prodeji ve spolupráci s ins. řízením sp. zn. KSPL 52 INS 7485/2018 - Jana Horová a sp. zn. KSPL 29 INS 1952/2020 - Josef Hora a Václava Horová, následující nemovitost :

  • st. p.č. 92 o výměře 373 m², zast. plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 106, rodinný dům. Způsob ochrany - pam. zóna v k.ú. a obci Dobřany, vše zapsáno na LV č. 327.

Předmětný majetek bude zpeněžen přímým prodejem zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Insolvenční správci si vyhrazují právo odmítnout veškeré nabídky, a to bez uvedení důvodu.

Zájemci mohou své nabídky předkládat na e-mail: info@pl-insolvencni.cz , v termínu do 30.11.2020