Co nabízíme

"Jsme specialisté na rychlé oddlužení. Pomohli jsme již stovkám rodin i jednotlivců. Pomůžeme i Vám."

Oddlužení Konkurzy Prodej majetku

Prodej majetku mimo dražbu – KSHK 33 INS 20865 / 2020Datum konání:
6.3.2023
Datum ukončení:
5.6.2023

Plzeňská insolvenční, v.o.s., insolvenční správce dlužníka, Arpáda Samka, vyhlašuje na základě Usnesení KS v Hradci Králové č.j. KSHK 33 INS 20865/2020-B-17  výběrové řízení na prodej níže specifikovaného nemovitého majetku mimo dražbu.

  • id. 1/4 nemovitostí p.č. 5436 a 5437 vč. rodinného domu č.p. 1184, v k.ú. a obci Piešťany, Slovenská republika, t.j. id. 1/4 nemovitostí p.č. 5436 o výměře 314 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vč. rodinného domu č.p. 1184 a p.č. 5437 o výměře 413m2 – zahrada, v k.ú. a obci Piešťany, Slovenská republika.

Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.