Co nabízíme

"Jsme specialisté na rychlé oddlužení. Pomohli jsme již stovkám rodin i jednotlivců. Pomůžeme i Vám."

Oddlužení Konkurzy Prodej majetku

Prodej majetku - MSPH 78 INS 18981 / 2021Datum konání:
7.3.2023
Datum ukončení:
7.6.2023

Plzeňská insolvenční, v.o.s., insolvenční správce dlužnice Michaely Lorencové vyhlašuje výběrové řízení na prodej níže specifikovaného nemovitého majetku

  • spoluvlastnický podíl 1/3 na LV č. 18 v katastrálním území Kněžice u Podbořan, jedná se o pozemek st. 323, jehož součástí je stavba Mory č.p. 14, dále pozemek st. 324, jehož součástí je stavba bez čp/ev., dále pozemek st. 325 a dále parc. č. 1067

Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy